CONTRAVALOAREA TRANZACTIILOR EFECTUATE - „Admite cererea”

Data: 01 mai 2020, 14:16 | autor: L.J. | 0 comentarii | 1775 afisari

Prin Hotararea 4922/2019, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a admis cererea de chemare in judecata.

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti la data de 21.01.2019, reclamanta SP S.R.L. a solicitat instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta sa dispuna obligarea paratei TT SRL la plata sumei de 1097,46 lei reprezentand contravaloarea tranzactiilor efectuate si factura emisa in februarie 2018 in baza Contractului din 15.02.2010 cuprinzand ”Conditii generale de furnizare a serviciilor” si Anexele 1-4, cu cheltuieli de judecata.

In motivare, reclamanta a aratat ca parata nu a respectat obligatiile asumate contractual.
Cu privire la penalitatile de intarziere, a invocat prevederile art. 6.5 din contract.

In sustinere, reclamanta a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri.

Desi legal citata la sediul ce rezulta din extrasul ONRC, parata nu a depus intampinare in cauza.

Sub aspect probator, instanta a incuviintat, in temeiul art. 255 si art. 258 C. proc. civ., proba cu inscrisurile depuse la dosar, considerand-o utila, pertinenta si concludenta solutionarii cauzei pe fond.

Minuta Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti:

„Admite cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta SP S.R.L., cu sediul in sector 1, Bucuresti, in contradictoriu cu parata TT SRL.

Obliga parata la plata catre reclamanta a sumei de 1097,46 lei reprezentand contravaloarea tranzactiilor efectuate, precum si contravaloarea facturii emise in baza contractului din data de 15.02.2010.

Obliga parata la plata catre reclamanta a penalitatilor de intarziere de 0,5% aferente debitului restant, calculate de la scadenta pana la plata integrala a debitului.

Obliga  parata la plata catre reclamanta a sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli de judecata constand in taxa judiciara de timbru.

Executorie. Cu drept de apel la Tribunalul Bucuresti in termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea si motivele de apel se depun la Judecatoria Sector 1 Bucuresti".

Extras din hotararea Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti:

„In fapt, intre partile din prezenta cauza s-a incheiat Contractul de servicii distributie si colectare plati din data de 15.02.2010 (filele 16-25) avand ca obiect distribuirea de catre SP S.R.L. catre agent de servicii de reincarcare electronica, precum si intermedierea de catre agent a incasarii de la consumatori a facturilor de utilitati.

Conform art. 1.5 din Anexa nr. 1 la contract, saptamanal, pe baza rapoartelor emise de sistemul de procesare al SP, SP S.R.L. emite pentru agent (parata) o factura pentru toate vanzarile de reincarcare electronica efectuate in ultima saptamana.

In temeiul conventiei dintre parti, reclamanta a distribuit catre parata servicii de incarcare electronica, aceasta din urma obligandu-se sa asigure redistribuirea acestora catre consumatori.

Reclamanta SP S.R.L. a efectuat catre parata vanzarea si reincarcarea cartelelor telefonice in valoare de 55,42 lei, insa parata nu a inteles sa achite contravaloarea serviciilor facturate conform Facturii din data de 05.02.2018, cu termen scadent la 12.02.2018.

Obiectul contractului a constat, totodata, in intermedierea de catre agent a incasarii de la consumatori a facturilor de utilitati. Cu privire la aceste servicii, potrivit conventiei partilor, zilnic, sistemul informatic de procesare al SP preia si centralizeaza toate datele referitoare la tranzactiile derulate pe terminalul din dotarea paratei, emitand Rapoartele tranzactionate zilnice (Transaction Detali), aceste date fiind transmise mai departe de catre SP Services SRL catre furnizorul de servicii de utilitati.

Sumele incasate de agent trebuie virate catre SP SRL, parata fiind cea care intermediaza doar incasarea contravalorii facturilor emise de furnizorii de servicii.

In situatia intermedierii incasarii facturilor de utilitati, conform art. 2.4 din contract, se emit informari de plata care se transmit paratei prin email.

Suma ramasa de plata aferenta Tranzactiei … este de 811,97 lei, in timp ce pentru tranzactia … consumatorii au platit la data de 12.02.2018 suma de 230,07 lei, sume pentru care reclamanta a transmis catre parata informari de plata prin email, imediat dupa data tranzactiei.

In drept, instanta retine ca in cauza sunt aplicabile dispozitiile procedurii speciale privind cererile de valoarea redusa prevazute de art. 1026 si urm. C. proc. civ., prin intermediul careia creditorii pot obtine obligarea debitorilor la executarea obligatiilor prin parcurgerea unei proceduri judiciare simplificate, ce se caracterizeaza, in principal, prin caracterul scris al procedurii, celeritate in solutionarea cererii si caracterul executoriu al sentintei pronuntate in prima instanta.

Prezenta cerere indeplineste conditiile de admisibilitate reglementate de dispozitiile art. 1026 C. proc. civ. referitoare la domeniul de aplicare, cuantumul creantei fiind sub 10.000 lei, iar izvorul obligatiei nu se circumscrie materiilor excluse de la aplicarea procedurii speciale a cererilor de valoare redusa.

Instanta retine ca, potrivit art.  1270 C. civ., contractul valabil incheiat are putere de lege intre partile contractante, astfel ca acestea sunt tinute, potrivit acordului lor de vointa, sa isi indeplineasca obligatiile corelative drepturilor nascute din respectiva conventie.

Potrivit art. 1516 C. civ., creditorul are dreptul la dreptul la indeplinirea integrala, exacta si la timp a obligatiei de catre debitor, iar atunci cand acesta din urma nu isi indeplineste obligatia, fara justificare, sa foloseasca orice mijloc prevazut de lege pentru realizarea dreptului sau.

Conditia stabilita potrivit prevederilor cadru ale raspunderii contractuale in vederea realizarii dreptului de catre creditor este ca debitorul sa fie pus in intarziere in legatura cu indeplinirea obligatiei sale, in speta fiind emise notificari de plata anterior introducerii cererii de chemare in judecata.

Totodata, instanta are in vedere ca in materie contractuala sarcina probei este impartita intre creditor si debitor, in sensul ca reclamantul are sarcina de a proba existenta conventiei, moment in care se prezuma faptul neexecutarii culpabile din partea debitorului (art. 1548 C. civ.), culpa debitorului unei obligatii contractuale fiind prezumata, astfel, prin simplul fapt al neexecutarii.

Debitorul are posibilitatea sa probeze contrariul, fie prin actul juridic al platii, in conformitate cu dispozitiile art. 1469 - 1505 C. civ. ori prin alt mod de stingere a obligatiilor reglementat de lege, fie caracterul neculpabil al neindeplinirii obligatiilor continute de contract, conform art. 1351 C. civ.

In cauza dedusa judecatii, instanta are in vedere ca reclamanta a facut dovada existentei conventiei initiale intre parti, precum si a obligatiilor care ii reveneau paratei, operand astfel prezumtia atat in ceea ce priveste neexecutarea obligatiilor asumate prin contract, cat si in ceea ce priveste culpa in neexecutarea obligatiilor.

Parata nu a formulat intampinare si nu s-a aparat, prin discutarea in fapt si in drept a celor sustinute de creditoare, fapt ce genereaza ideea ca nu este facuta dovada contrara sustinerilor reclamantei, in sensul ca debitul restant ar fi fost acoperit.

Asadar, prin atitudinea sa, parata nu a negat existenta raportului juridic obligational dintre parti si nu a contestat existenta si intinderea creantei invocate de reclamanta, nefacand dovada achitarii debitului sau a stingerii sale prin alta modalitate admisa de lege.
Cu privire la procedura de citare a paratei, instanta retine ca aceasta a fost citata la adresa sediului social ce rezulta din extrasul ONRC (fila 62), data expirarii dovezii de sediu fiind 01.08.2020.

Instanta retine ca potrivit art. 229 C. civ., in raporturile cu tertii, dovada denumirii si a sediului persoanei juridice se face cu mentiunile inscrise in registrele de publicitate, iar in lipsa acestor mentiuni, stabilirea sau schimbarea denumirii si a sediului nu va putea fi opusa altor persoane, situatie in care instanta constata ca au fost indeplinite conditiile prevazute de lege pentru cererea de chemare in judecata, dar ca nu s-a depus intampinare de catre parata legal citata la sediul social al acesteia.

In privinta prejudiciului suferit de reclamanta prin neexecutarea obligatiilor asumate de catre parata, acesta rezulta din facturile emise de catre aceasta.

Instanta retine ca reclamanta este indreptatita la recuperarea acestui prejudiciu, astfel cum rezulta si din dispozitiile art. 1530 si 1531 C. civ. potrivit carora creditorul are dreptul la daune interese pentru prejudiciul pe care debitorul i l-a cauzat si care este consecinta directa si necesara a neexecutarii fara justificare sau, dupa caz, culpabila a obligatiei, creditorul avand dreptul la repararea integrala a prejudiciului pe care l-a suferit din faptul neexecutarii, prejudiciu a carei existenta l-a dovedit, conform art. 1537 C. civ.
 
Pe cale de consecinta, avand in vedere contractele anterior mentionate, insusite sub aspectul tuturor clauzelor de catre parti, facturile emise de reclamanta, instanta apreciaza ca parata datoreaza reclamantei suma de 1097,46 lei reprezentand contravaloarea tranzactiilor efectuate, precum si contravaloarea facturii emise in baza Contractului din data de 15.02.2010, urmand a fi obligata, in consecinta, la plata acestei sume”.


>>Hotararea Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti


 

Adauga comentariu

*
*
laugh.giflol.gifsmile.gifwink.gifcool.gifnormal.gifwhistling.gifredface.gifsad.gifcry.gifsurprised.gifconfused.gifsick.gifshocked.gifsleeping.giftongue.gifrolleyes.gifunsure.gif

*

DISCLAIMER

Mesajele cu continut indecent nu vor fi postate. Atentie! Postati pe propria raspundere!

Inainte de a posta, cititi regulamentul: Termeni legali si Conditii

rominvent.ro Harta avocati romania Harta avocati romania Lege5
PORTAL JURISPRUDENTA RELEVANTA
ULTIMELE ACTE NOUTATI
ABONEAZA-TE!

Introdu-ti adresa de email pentru a te abona la Lumea Juridica si vei primi notificari cu cele mai noi stiri si articole.