ccf

DNA. Concurs pentru recrutarea a cinci specialisti (evaluari imobiliare si achizitii publice)

Data: 06 September 2015, 09:52 | autor: C.G. | 0 comentarii | 3298 afisari

Directia Nationala Anticoruptie a anuntat, vineri 4 septembrie 2015, organizeaza unui concurs de recrutare pentru ocuparea a cinci functii publice specifice vacante de specialist in cadrul DNA.


Au fost scoase la concurs 1 post de specialist la structura centrala - specializarea evaluarea proprietatilor imobiliare, 3 posturi de specialist la structura centrala – specializarea achizitii publice si 1 post de specialist la Serviciul Teritorial Targu Mures – specializarea achizitii publice.

Concursul va avea loc la sediul central al Directiei Nationale Anticoruptie din str. stirbei Voda nr. 79-81, sector 1, Bucuresti si va cuprinde 3 etape:

- selectia dosarelor de inscriere la concurs;

- proba scrisa, la data de 5 octombrie 2015, ora 11:00;

- interviul, la 48 de ore de la data afisarii rezultatelor de la proba scrisa.

Anuntul DNA:

Conditii de participare

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si urmatoarele conditii specifice:

- pentru functia de specialist - specializarea achizitii publice;

- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic;

- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 9 ani;

- perfectionari/specializari in domeniul achizitiilor publice;

- cunostinte medii de utilizare a Microsoft Office.

- pentru functia de specialist – specializarea evaluarea proprietatilor imobiliare;

- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in domeniul stiintelor ingineresti sau economice;

- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 9 ani;

- sa detina certificat ANEVAR cu specializarea EPI (evaluarea proprietatilor imobiliare);
- cunostinte medii de utilizare a Microsoft Office.

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune in termen de 20 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul central al Directiei Nationale Anticoruptie, Compartimentul resurse umane, perfectionare profesionala si documentare si vor contine in mod obligatoriu:

- documentele prevazute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare;

- adeverinta al carei format standard a fost aprobat prin Ordinul presedintelui ANFP nr. 192/2013;

- curriculum vitae;

- recomandarea de la ultimul loc de munca;

- fisa postului;

- orice acte care atesta specializari, perfectionari, autorizari.

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 021.312.14.97/ int. 366, 347, 105.

BIBLIOGRAFIE la concursul de recrutare pentru ocuparea functiilor publice specifice vacante de specialist in cadrul Serviciului specialisti si Serviciul Teritorial Targu Mures– specializarea achizitii publice:

- O.U.G. nr. 34 din 19 aprilie 2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. nr. 925 din 19 iulie 2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

- H.G. nr. 1660 din 22 noiembrie 2006, pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

- Cap. VII – „Mecanismul de verificare a respectarii normelor privind achizitiile publice in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale” din H.G. nr. 398 din 27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului institutional de coordonare si gestionare a fondurilor europene structurale si de investitii si pentru asigurarea continuitatii cadrului institutional de coordonare si gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013;

- H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Cap. IV – „Prefinantarea” si Cap. IV1 – „Mecanismul decontarii cererilor de plata” din O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Capitolul I si Capitolul II din O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale eferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Anexa nr. 1 – „Sisteme si indicatori de frauda” la Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 66/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobare prin H.G. nr. 875/2011;

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;

- O.U.G. nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie, cu modificarile si completarile ulterioare.

BIBLIOGRAFIE la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice specifice vacante de specialist in cadrul Serviciului specialisti – specializarea evaluarea proprietatilor imobiliare:

- H.G. nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat;

- Ordinul 2665/1992 al M.E.F. - CRITERII privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Standardele de Evaluare SEV adoptate prin Hotararea nr. 2/20 martie 2015 – obligatorii pentru membrii Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania;
- Codul de etica al profesiei de evaluator autorizat;

- C. Petrisanu, C. Burlacu, C. schiopu – Constructii , cladiri si alte constructii ingineresti – Editura IROVAL, 2007;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;

- O.U.G. nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie, cu modificarile si completarile
ulterioare”.

foto: Laura Codruta Kovesi, procuror sef al DNA

Adauga comentariu

*
*
laugh.giflol.gifsmile.gifwink.gifcool.gifnormal.gifwhistling.gifredface.gifsad.gifcry.gifsurprised.gifconfused.gifsick.gifshocked.gifsleeping.giftongue.gifrolleyes.gifunsure.gif

*

DISCLAIMER

Mesajele cu continut indecent nu vor fi postate. Atentie! Postati pe propria raspundere!

Inainte de a posta, cititi regulamentul: Termeni legali si Conditii

rominvent.ro Harta avocati romania Harta avocati romania Lege5
PORTAL JURISPRUDENTA RELEVANTA
ULTIMELE ACTE NOUTATI
ABONEAZA-TE!

Introdu-ti adresa de email pentru a te abona la Lumea Juridica si vei primi notificari cu cele mai noi stiri si articole.