DNA organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de referent in cadrul Departamentului economico-financiar si administrativ

Data: 06 ianuarie 2016, 13:59 | autor: C.G. | 0 comentarii | 2407 afisari

Directia Nationala Anticoruptie a anuntat, miercuri 6 ianuarie 2016, organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post vacant de referent in cadrul Departamentului economico-financiar si administrativ. Acesta va consta intr-o proba practica si un interviu, care vor fi sustinute de candidati in perioada 28 ianuarie-2 februarie.


Potrivit anuntului DNA, termenul limita pentru depunerea dosarelor de inscriere la concurs pot fi depuse in termen de 10 zile de la data anuntarii acestuia.

Anuntul DNA:

In conformitate cu dispozitiile art. 1 din Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de personal contractual din cadrul Ministerului Public, aprobat prin Ordinul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie nr. 86 din 18.05.2011, publicat in Monitorul Oficial nr. 476/06.07.2011, precum si ale Hotararii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice,

Directia Nationala Anticoruptie

organizeaza concurs/examen in vederea ocuparii unui post vacant de referent (personal contractual) in cadrul Departamentului economico-financiar si administrativ

Concursul/examenul va avea loc la sediul Directiei Nationale Anticoruptie din Bucuresti, str. Walter Maracineanu nr. 1-3, sector 1 si va consta intr-o proba practica si interviu, dupa cum urmeaza:

- 28 ianuarie 2016, ora 10.00 – proba practica de operare pe calculator (redactare si editare a documentelor in Word si Excel);

- 2 februarie 2016, ora 10.00– interviul in cadrul caruia vor fi verificate cunostintele teoretice conform bibliografiei anuntate.

Conditii de participare:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011, precum si urmatoarele conditii specifice:

- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;

- cunostinte de operare calculator, atestate prin diplome/certificate specifice;

- experienta in gestionarea bunurilor de minim 5 ani, atestata prin recomandari de la locul de munca si/sau adeverinte specifice.

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la sediul Directiei Nationale Anticoruptie, din Bucuresti, str. Walter Maracineanu nr. 1-3, sector 1, in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului, si vor fi insotite de urmatoarele acte:

- cerere de inscriere la concurs, adresata procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie;

- copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

- copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

- carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca;

- cazierul judiciar;

- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate si care sa contina, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii;

- curriculum vitae;

- recomandare de la ultimul loc de munca sau de la unitatea de invatamant pentru absolventii care se angajeaza pentru prima data ori copie de pe fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale din anul anterior.

Copiile actelor prevazute mai sus, se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Relatii suplimentare se pot obtine la nr. de telefon: 021/312 14 97 int. 2658, 2660.

BIBLIOGRAFIA concursului/examenului organizat in vederea ocuparii unui post vacant de referent (personal contractual) in cadrul Departamentului economico-financiar si administrativ al Directiei Nationale Anticoruptie

1. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de granatii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – Capitolul VI 'Contraventii si infractiuni';

3. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2861/2009 de aprobare a Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. H.C.M. nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Hotararea Guvernului nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare;

6. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie, cu modificarile si completarile ulterioare – Capitolul I – 'Dispozitii generale' – art. 1 si art. 2; Capitolul II – 'Organizarea si functionarea Directiei Nationale Anticoruptie' – art. 4; Capitolul VI – 'Dispozitii finale' – art. 27);

7. Regulamentul de ordine interioara al DNA, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1643/C/2015, publicat in Monitorul Oficial nr. 350/2015, cu modificarile si completarile ulterioare – Capitolul X, Sectiunea a 3-a 'Serviciul investitii, achizitii si administrativ' - art. 74;

8. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – Titlul XI, Capitolul II 'Raspunderea disciplinara' – art. 247-252”.

foto: Laura Codruta Kovesi, procuror sef al DNA

Adauga comentariu

*
*
laugh.giflol.gifsmile.gifwink.gifcool.gifnormal.gifwhistling.gifredface.gifsad.gifcry.gifsurprised.gifconfused.gifsick.gifshocked.gifsleeping.giftongue.gifrolleyes.gifunsure.gif

*

DISCLAIMER

Mesajele cu continut indecent nu vor fi postate. Atentie! Postati pe propria raspundere!

Inainte de a posta, cititi regulamentul: Termeni legali si Conditii

rominvent.ro Harta avocati romania Harta avocati romania Lege5
PORTAL JURISPRUDENTA RELEVANTA
ULTIMELE ACTE NOUTATI
ABONEAZA-TE!

Introdu-ti adresa de email pentru a te abona la Lumea Juridica si vei primi notificari cu cele mai noi stiri si articole.