ccf

INALTA CURTE - "A devenit o cale extraordinara de atac"

Data: 13 April 2020, 11:20 | autor: L.J. | 0 comentarii | 2492 afisari

Prin Decizia 331/2019, Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, ca nefondat, recursul in casatie.

Prin Sentinta penala nr. 331 din data de 21 decembrie 2018, pronuntata de Tribunalul Suceava in dosarul nr. x/2018, s-au dispus urmatoarele:

A fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa de 8 ani si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor calificat, prev. de art. 32 C. pen. raportat la art. 188 alin. (1), art. 189 alin. (1) lit. e) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (1) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen. si art. 79 alin. (3) C. pen.

In baza art. 67 alin. (2) C. pen. raportat la art. 66 alin. (3) C. pen., i s-a aplicat inculpatului A. pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 66 alin. (1) lit. a) si b) C. pen., respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, pe o durata de 4 ani, dupa executarea pedepsei inchisorii, dupa gratierea totala ori a restului de pedeapsa, dupa implinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei ori dupa expirarea termenului de supraveghere a liberarii conditionate.

In baza art. 65 alin. (1) C. pen., s-a aplicat inculpatului A. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen., respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, care se executa in conditiile art. 65 alin. (3) C. pen.

A fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul fara permis de conducere, prev. de art. 335 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (1) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen. si art. 79 alin. (3) C. pen.

In baza art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen., i s-a aplicat inculpatului A. pedeapsa cea mai grea, de 8 ani si 6 luni inchisoare, la care s-a adaugat un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv 4 luni, rezultand o pedeapsa de 8 ani si 10 luni inchisoare.

In baza art. 45 alin. (1) C. pen., s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.: dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, pe o durata de 4 ani, dupa executarea pedepsei inchisorii, dupa gratierea totala ori a restului de pedeapsa, dupa implinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei ori dupa expirarea termenului de supraveghere a liberarii conditionate.

In baza art. 45 alin. (5) C. pen., s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.: dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, care se executa in conditiile art. 65 alin. (3) C. pen.
In baza art. 72 C. pen., s-a dedus din pedeapsa aplicata inculpatului de 8 ani si 10 luni inchisoare, durata retinerii din data de 9 iulie 2018 si a arestarii preventive de la data de 10 iulie 2018, pana la zi.

In baza art. 399 alin. (1) C. proc. pen., s-a mentinut masura arestarii preventive, luata fata de inculpatul A. prin Incheierea nr. 95 din 10 iulie 2018, in Dosarul nr. x/2018 al Tribunalului Suceava si mentinuta ulterior.
In baza art. 7 din Legea nr. 76/2008, cu referire la Anexa 1 din Legea nr. 187 din 24 octombrie 2012 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, s-a dispus prelevarea de probe biologice de la inculpatul A., in vederea introducerii profilului genetic in Sistemului National de Date Genetice Judiciare.

In baza art. 112 alin. (1) lit. b) si alin. (5) C. pen., s-a dispus confiscarea de la inculpatul A. a sumei de 20 RON, reprezentand contravaloarea unui cutit tip cutter, folosit la comiterea faptei.

In baza art. 19 si art. 25 alin. (1) cu referire la art. 404 alin. (1) C. proc. pen. si art. 1349, 1357 C. civ., s-a admis actiunea civila formulata de Spitalul Judetean de Urgenta Suceava si a fost obligat inculpatul A. sa plateasca suma de 1637,48 RON reprezentand cheltuieli de spitalizare.

In baza art. 19 si art. 25 alin. (1) cu referire la art. 404 alin. (1) C. proc. pen. si art. 1349, 1357 C. civ., s-a admis actiunea civila formulata de Serviciul de Ambulanta Suceava si a fost obligat inculpatul A. sa plateasca suma de 725 RON reprezentand cheltuieli ocazionate de serviciile de ambulanta.

In baza art. 398 si art. 274 alin. (1) C. proc. pen., a fost obligat inculpatul A. la plata catre stat a sumei de 3000 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 2.560 RON din cursul urmaririi penale.

Impotriva acestei sentinte a declarat apel inculpatul A., criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

Prin Decizia penala nr. 177 din 15 februarie 2019 a Curtii de Apel Suceava, sectia penala si pentru cauze cu minori, pronuntata in Dosarul nr. x/2018, in temeiul art. 421 pct. 2 lit. a) C. proc. pen., a fost admis apelul declarat de inculpatul A., cetatean roman, necasatorit, fara copii, fara obligatii militare, studii 8 clase, muncitor, recidivist, in prezent aflat in PNT Botosani, impotriva Sentintei penale nr. 331 din data de 21 decembrie 2018, pronuntata de Tribunalul Suceava in Dosarul nr. x/2018.

A fost desfiintata, in parte, sentinta penala atacata si, in rejudecare:

A fost inlaturata din sentinta aplicarea, relativ la pedepsele accesorii, a dispozitiilor art. 45 alin. (5) C. pen. si art. 65 alin. (3) C. pen.
In temeiul art. 65 alin. (3) C. pen., s-a dispus ca inculpatul sa execute pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen., de la data ramanerii definitive a prezentei decizii si pana cand pedeapsa principala privativa de libertate, in cuantum de 8 ani si 6 luni inchisoare, aplicata pentru comiterea infractiunii de tentativa la omor calificat, va fi executata sau considerata ca executata.

Au fost mentinute celelalte dispozitii ale sentintei care nu sunt contrare deciziei.

In temeiul art. 422 C. proc. pen. coroborat cu art. 72 alin. (1) C. pen., s-a dedus in continuare, din pedeapsa aplicata inculpatului A., durata arestarii preventive de la data de 21 decembrie 2018, la zi.

In temeiul art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare din apel, avansate de stat, au ramas in sarcina acestuia.

Impotriva deciziei penale anterior mentionate, cu respectarea termenului prevazut de art. 435 C. proc. pen., a declarat recurs in casatie inculpatul A.

Minuta Inaltei Curti:

"Respinge, ca nefondat, recursul in casatie declarat de inculpatul A. impotriva Deciziei penale nr. 177 din 15 februarie 2019 a Curtii de Apel Suceava, sectia penala si pentru cauze cu minori, pronuntata in dosarul nr. x/2018.

Obliga recurentul inculpat la plata sumei de 200 RON cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat.

Onorariul cuvenit aparatorului desemnat din oficiu pentru recurentul inculpat, in suma de 627 RON, ramane in sarcina statului. Definitiva".

Extras din decizia Inaltei Curti:

"Spre deosebire de reglementarea anterioara, cand recursul a constituit o cale de atac ordinara, in noua reglementare, recursul in casatie a devenit o cale extraordinara de atac, revenindu-se astfel la sistemul clasic al dublului grad de jurisdictie, pornindu-se de la teza potrivit cu care, in aceasta cale de atac, nu se rejudeca litigiul, respectiv fondul cauzei, ci se fac doar aprecieri asupra hotararii date si daca ea corespunde sau nu legii.
Recursul in casatie reprezinta, astfel, un mijloc de reparare a ilegalitatilor si nu are ca obiect rezolvarea unei actiuni penale, ci desfiintarea sentintelor si deciziilor care sunt contrare legii.

Recursul in casatie nu poate fi introdus decat in cazul unor erori de drept, dintre acestea patru fiind cazuri intemeiate pe incalcari ale legii penale - inculpatul a fost condamnat pentru o fapta care nu este prevazuta de legea penala; nu s-a constatat gratierea sau in mod gresit s-a constatat ca pedeapsa aplicata inculpatului a fost gratiata; s-au aplicat pedepse in alte limite decat cele prevazute de lege; in mod gresit s-a dispus incetarea procesului penal - si un singur caz avand ca temei incalcari ale legii procesual penale - incalcarea dispozitiilor privind competenta dupa materie sau dupa calitatea persoanei, atunci cand judecata a fost efectuata de o instanta inferioara celei legal competente.
Potrivit dispozitiilor art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen., hotararile sunt supuse casarii cand s-au aplicat pedepse in alte limite decat cele prevazute de lege.

Acest caz de recurs in casatie devine incident ori de cate ori se constata ca pedeapsa aplicata de instanta nu se incadreaza in limitele stabilite in norma de incriminare pentru infractiunea consumata, pentru tentativa sau prin retinerea unor cauze de agravare, de atenuare a pedepsei ori retinerea circumstantelor atenuante judiciare.
In ceea ce priveste cazul de recurs in casatie prevazut de art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. - invocat de recurentul inculpat A. in sustinerea caii de atac - se constata ca acesta nu este incident in cauza dedusa judecatii.

Prin motivele scrise de recurs, sustinute si oral de aparatorul recurentului inculpat, se realizeaza o analiza a probelor, tinzandu-se practic catre o schimbare a incadrarii juridice data faptei, din infractiunea de tentativa la omor calificat, in infractiunea de lovire sau alte violente (pentru care legea prevede limite de pedeapsa mai reduse), ceea ce nu mai este posibil in calea extraordinara de atac a recursului in casatie. Inalta Curte retine in acest sens ca, in procedura recursului in casatie, se verifica legalitatea pedepsei aplicate in raport cu incadrarea juridica si circumstantele de fapt retinute, in mod definitiv, de instanta de apel.

Prin urmare, criticile formulate de recurentul inculpat nu pot face obiectul analizei Inaltei Curti, in calea de atac a recursului in casatie verificandu-se doar conformitatea hotararii atacate cu regulile de drept aplicabile, prin raportare la situatia de fapt stabilita cu autoritate de lucru judecat de catre instantele anterioare.

Astfel, in raport cu criticile formulate, se constata ca nu este incident in speta cazul de recurs in casatie mentionat, pedeapsa aplicata recurentului inculpat, prin raportare la incadrarea juridica retinuta in cauza, fiind situata in limitele prevazute de lege".


>>Decizia Inaltei Curti

Adauga comentariu

*
*
laugh.giflol.gifsmile.gifwink.gifcool.gifnormal.gifwhistling.gifredface.gifsad.gifcry.gifsurprised.gifconfused.gifsick.gifshocked.gifsleeping.giftongue.gifrolleyes.gifunsure.gif

*

DISCLAIMER

Mesajele cu continut indecent nu vor fi postate. Atentie! Postati pe propria raspundere!

Inainte de a posta, cititi regulamentul: Termeni legali si Conditii

rominvent.ro Harta avocati romania Harta avocati romania Lege5
PORTAL JURISPRUDENTA RELEVANTA
ULTIMELE ACTE NOUTATI
ABONEAZA-TE!

Introdu-ti adresa de email pentru a te abona la Lumea Juridica si vei primi notificari cu cele mai noi stiri si articole.