ccf

RIL PE DREPTURILE TITULARILOR DE LIBRETE CEC - “Nu se justifica invocarea unui tratament discriminatoriu”

Data: 24 February 2020, 10:55 | autor: L.J. | 0 comentarii | 2460 afisari

Prin Decizia 5/2020, Inalta Curte de Casatie si Justitie a luat in discutie recursul in interesul legii al Procurorului General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, care a sesizat Inalta Curte de Casatie si Justitie cu solutionarea recursului in interesul legii privind existenta si intinderea dreptului titularilor de librete C.E.C. de economii cu dobanda si castiguri in autoturisme de a obtine din partea C.E.C. Bank - S.A. si a statului roman despagubiri pentru sumele depuse pe aceste mijloace de economisire, despagubiri constand in restituirea sumelor depuse si a dobanzii aferente, actualizate in raport cu indicele de inflatie.

Din cuprinsul recursului in interesul legii rezulta ca instantele de judecata nu au un punct de vedere unitar in ceea ce priveste actiunile in pretentii ale titularilor de librete C.E.C. de economii cu dobanda si castiguri in autoturisme, formulate in contradictoriu cu C.E.C. Bank - S.A. si statul roman prin Ministerul Finantelor Publice. In cauzele supuse analizei, persoanele fizice titulare ale unor librete C.E.C. de economii cu dobanda si castiguri in autoturisme, intemeindu-se pe dispozitiile Codului civil din 1864 in materia contractului de depozit, dar si pe prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 156/2007 privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 232/2008, cu completarile ulterioare (Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 156/2007), au solicitat in instanta, in contradictoriu cu C.E.C. Bank - S.A. si cu statul roman, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice, restituirea sumelor depuse si a dobanzii aferente, actualizate in raport cu indicele de inflatie.

Judecatori:

Gabriela Elena Bogasiu - vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie - presedintele completului
Laura-Mihaela Ivanovici - presedintele Sectiei I civile
Marian Buda - presedintele Sectiei a II-a civile
Denisa Angelica Stanisor - presedintele Sectiei de contencios administrativ si fiscal
Daniel Gradinaru - presedintele Sectiei penale
Simona Gina Pietreanu - judecator la Sectia I civila
Andreia Liana Constanda - judecator la Sectia I civila
Carmen Georgeta Negrila - judecator la Sectia I civila
Aurelia Rusu - judecator la Sectia I civila
Beatrice Ioana Nestor - judecator la Sectia I civila
Bianca Elena Tandarescu - judecator la Sectia I civila
Alina Iuliana Tuca - judecator la Sectia I civila
Simona Lala Cristescu - judecator la Sectia I civila
Ruxandra Monica Duta - judecator la Sectia I civila
Marioara Isaila - judecator la Sectia a II-a civila
Minodora Condoiu - judecator la Sectia a II-a civila
Virginia Florentina Dumineca - judecator la Sectia a II-a civila
Petronela Iulia Nitu - judecator la Sectia a II-a civila
Carmen Tranica Teau - judecator la Sectia a II-a civila
George Bogdan Florescu - judecator la Sectia a II-a civila
Veronica Magdalena Danaila - judecator la Sectia a II-a civila
Daniel Gheorghe Severin - judecator la Sectia de contencios administrativ si fiscal
Adriana Florina Secreteanu - judecator la Sectia de contencios administrativ si fiscal
Lavinia Valeria Lefterache - judecator la Sectia penala
Ionut Mihai Matei - judecator la Sectia penala

Minuta Inaltei Curti:


“Admite recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si, in consecinta, stabileste ca:

In solutionarea cererilor formulate de catre titularii de librete C.E.C. de economii cu dobanda si castiguri in autoturisme, avand ca obiect obligarea C.E.C. Bank - S.A. si a statului roman la restituirea sumelor depuse si a dobanzii aferente, actualizate cu indicele de inflatie, nu sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 156/2007 privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 232/2008, cu completarile ulterioare.
  Obligatorie, potrivit dispozitiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedura civila”.


Extras din decizia Inaltei Curti:

“Orientarea jurisprudentiala majoritara este cea care a dat o corecta calificare cererilor cu care instantele au fost investite, procedand la solutionarea acestora pe baza dispozitiilor dreptului comun - dispozitiile Codului civil din 1864, iar nu prin aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 156/2007.
 Prin Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1.187/1962 au fost introduse libretele de economii cu dobanda si castiguri in autoturisme in valoare de 5.000 lei (ROL) ca instrumente de economisire emise de C.E.C. in contrapartida preluarii disponibilului banesc al depunatorilor. Functionand ca o banca, atat potrivit statutului initial aprobat prin Decretul nr. 371/1958, cat si Legii de reorganizare nr. 66/1996, raporturile dintre C.E.C. (in prezent C.E.C. Bank - S.A.) si titularii libretelor de economii imbracau forma unor contracte de depozit avand ca obiect bunuri fungibile. In schimbul folosintei banilor, care deveneau proprietatea bancii, C.E.C. suporta plata unei dobanzi, procentul acesteia suferind modificari dupa anul 1990, fara a depasi nivelul procesului inflationist al perioadei imediat urmatoare schimbarii regimului politic si economic.

Potrivit dispozitiilor pct. 17 alin. (1) din Statutul C.E.C. aprobat prin Decretul nr. 371/1958, in vigoare la data constituirii unor asemenea depozite, in concordanta cu dispozitiile art. 1616 din Codul civil din 1864, restituirea sumelor in numerar si a dobanzilor se realiza oricand, la cererea deponentilor.
Totodata, in baza dispozitiilor art. 1604 alin. (2) din Codul civil din 1864, care consacra principiul nominalismului monetar, C.E.C. era tinut sa restituie suma pe care a primit-o in aceeasi moneda, indiferent de cresterea sau scaderea valorii acesteia.

Prin aplicarea prevederilor Legii nr. 348/2004, incepand cu 1 iulie 2005, sumele neretrase de pe asemenea instrumente au fost convertite in noua unitate monetara, potrivit proportiei 10.000 lei vechi (ROL) pentru 1 leu nou (RON). Ca urmare a acestei denominari, intervenita pe cale legislativa si intens mediatizata in perioada anterioara, valoarea in RON a sumelor depuse pe aceste librete C.E.C., a caror valoare initiala era de 5.000 ROL, s-a diminuat considerabil, devenind chiar derizorie.

In baza Circularei C.E.C. nr. 48 din 5 martie 2004, in cazul produselor bancare a caror valoare nominala era mai mica de 10 RON si pe care nu au fost efectuate operatiuni de depunere/restituire timp de un an, valoarea soldului existent urma a se vira intr-un cont colector, din care erau permise doar operatiuni de lichidare a produselor bancare inactive. Incepand cu 3 august 2005, in conformitate cu dispozitiile circularei aprobate in sedinta Comitetului de Directie al C.E.C. din acea data, pentru produsele de economisire inactive inregistrate in conturile colectoare deschise la sucursale, conturile urmau a fi debitate lunar cu valoarea comisionului de 0,1 RON pana cand valoarea comisionului datorat era egala cu soldul contului, cand intervenea inchiderea contului.

 In urma acestei evolutii, deponentii care nu si-au valorificat dreptul de retragere a sumelor de bani anterior devalorizarii monedei nationale ca urmare a procesului inflationist (in ciuda sistarii tragerilor la sorti organizate pentru desemnarea castigatorilor unor autoturisme si a dobanzii neatractive), anterior denominarii monedei si acumularii unei valori a comisioanelor peste valoarea soldului, au inregistrat actiuni pe rolul instantelor urmarind plata de catre C.E.C. Bank - S.A. si statul roman prin Ministerul Finantelor a unor despagubiri reprezentand actualizarea sumelor depuse in contul unor asemenea instrumente financiare.

Lecturand considerentele hotararilor judecatoresti atasate memoriului de recurs se poate concluziona ca reclamantii au urmarit plata cu titlu de despagubiri a sumelor depuse, actualizate cu rata inflatiei sau cu indicele preturilor de consum, si, fara a preciza natura raporturilor juridice dintre partile in litigiu, au indicat drept temei juridic al pretentiilor dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 156/2007, in multe dintre actiuni propunand modul de calcul al despagubirilor reglementat in acest act normativ.

Or, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 156/2007 este o lege cu caracter reparator, prin care legiuitorul a urmarit acordarea efectiva a despagubirii pentru o anumita categorie de subiecti, respectiv persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni (C.E.C. - S.A.) in vederea achizitionarii de autoturisme. Ratiunea pentru care legiuitorul a optat pentru o asemenea masura, precum si istoricul litigiilor purtate anterior sunt irelevante, in conditiile in care categoria persoanelor beneficiare este expres delimitata, iar reclamantii din litigiile generatoare de practica neunitara, sesizata prin prezentul recurs in interesul legii, nu fac parte din aceasta.

Atat legislatia in vigoare la data constituirii, cat si reglementarile ulterioare au facut diferenta intre depunerile realizate in vederea cumpararii unui autoturism Dacia si situatia libretelor C.E.C. de economii cu dobanda si castiguri in autoturisme, acestea constituind produse bancare cu finalitate diferita.
Orice incercare de identificare a unor asemanari intre cele doua situatii pentru obtinerea unui tratament reparator similar nu poate avea finalitate pe cale judiciara, cat timp limitele aplicarii actului normativ au fost expres determinate prin optiunea legiuitorului.

Avand in vedere ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 156/2007 este un act normativ special, dispozitiile sale se interpreteaza restrictiv, normele juridice speciale fiind de stricta interpretare si aplicare.
Nu este lipsit de utilitate a se constata ca, in considerarea acestei situatii, s-a incercat promovarea unui proiect legislativ pentru despagubirea persoanelor fizice care au constituit la C.E.C. depozite de tipul libretelor de economii cu dobanda si castiguri in autoturisme (PL-x nr. 327/2009), proiect respins insa de Camera Deputatilor la data de 16 septembrie 2009.

De asemenea, nu se justifica invocarea unui tratament discriminatoriu potrivit art. 16 din Constitutia Romaniei cat timp cele doua categorii de deponenti erau diferite, legiuitorul optand in mod explicit pentru acordarea unor despagubiri doar pentru o categorie expres identificata.

Faptul ca valoarea nominala a acestor librete de economii a scazut in urma denominarii monedei nationale sau ca puterea de cumparare s-a diminuat simtitor, ca efect al procesului inflationist, nu sunt imprejurari imputabile unitatii depozitare si aceasta nu poate fi tinuta a raspunde dincolo de obligatiile contractuale si legale ce decurg din incheierea contractului de depozit, aceste limite extinzandu-se si asupra pretinsei garantii a statului”
>>Decizia Inaltei Curti

 
Adauga comentariu

*
*
laugh.giflol.gifsmile.gifwink.gifcool.gifnormal.gifwhistling.gifredface.gifsad.gifcry.gifsurprised.gifconfused.gifsick.gifshocked.gifsleeping.giftongue.gifrolleyes.gifunsure.gif

*

DISCLAIMER

Mesajele cu continut indecent nu vor fi postate. Atentie! Postati pe propria raspundere!

Inainte de a posta, cititi regulamentul: Termeni legali si Conditii

rominvent.ro Harta avocati romania Harta avocati romania Lege5
PORTAL JURISPRUDENTA RELEVANTA
ULTIMELE ACTE NOUTATI
ABONEAZA-TE!

Introdu-ti adresa de email pentru a te abona la Lumea Juridica si vei primi notificari cu cele mai noi stiri si articole.