JUDECATORUL DRAGOS POPOIAG vs. CSM - CAB, sentinta nr. 1922/17.06.2014: „HCSM nr. 618/29.05.2014 nu este susceptibila de executare, si, pe cale de consecinta, nici de suspendare... Intervenientul Norel Popescu avea la momentul depunerii candidaturii si pe parcursul procedurii alegerilor calitatea de membru cu activitate permanenta in CSM, nedesfasurandu-si activitatea efectiv la Tribunalul Mehedinti, asa incat se releva o aparenta de nelegalitate”

Data: 08 decembrie 2015, 14:29 | autor: A.P. | 0 comentarii | 1439 afisari

Prin sentinta civila nr. 1922/17.06.2014 pronuntata in dosarul nr. 3799/2/2014, Curtea de Apel Bucuresti-Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a admis in parte actiunea promovata de reclamantul jud. Dragos Constantin Popoiag, in contradictoriu cu paratul Consiliul Superior al Magistraturii, a suspendat executarea hotararii Plenului CSM nr. 642/29.05.2014 pana la pronuntarea instantei de fond asupra actiunii in anulare, a admis in parte cererea de interventie principala formulata de jud. Norel Popescu si a dispus sesizarea Curtii Constitutionale cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (3) si art. 16 alin. (2) din Legea nr. 317/2004 privind CSM.


Obiectul dosarului: suspendare executare act administrativ.

Solutia: "Admite in parte actiunea promovata de reclamantul Popoiag Dragos Constantin, in contradictoriu cu paratul Consiliul Superior al Magistraturii, cu sediul in Bucuresti, sector 6, Calea Plevnei nr. 141 B. Suspenda executarea Hotararii Plenului CSM nr. 642/29.05.2014 pana la pronuntarea instantei de fond asupra actiunii in anulare. Respinge cererea de suspendare a executarii Hotararii Plenului CSM nr. 618/29.05.2014, ca neintemeiata. Admite in parte cererea de interventie principala formulata de P.N. Sesizeaza Curtea Constitutionala cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (3) si art. 16 alin. (2) din Legea nr. 317/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Cu recurs in termen de 5 zile de la comunicare".

Nota: solutie modificata in parte prin decizia nr. 1141/12.03.2015 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie-Sectia de contencios administrativ si fiscal, in dosarul nr. 3799/2/2014:

Minuta deciziei nr. 1141/12.03.2015: "Admite recursurile declarate de Consiliul Superior al Magistraturii si Popescu Norel impotriva Sentintei nr. 1922 din 17 iunie 2014 a Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal. Admite cererea de interventie formulata de Asociatia Magistratilor din Romania in interesul recurentului Consiliul Superior al Magistratilor. Respinge cererea de interventie in interesul recurentului intervenient Popescu Norel. Modifica Sentinta recurata in sensul ca respinge cererea de suspendare a executarii Hotararii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 642 din 29.05.2014 ca neintemeiata. Admite cererea de interventie principala formulata de Popescu Norel. Mentine celelalte dispozitii ale Sentintei atacate. Obliga intimatul reclamant la plata sumei de 200 lei cheltuieli de judecata catre recurentul intervenient Popescu Norel. Definitiva. Pronuntata, in sedinta publica, astazi 12 martie 2015".

>>Sentinta nr. 1922/17.06.2014 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti-Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, in dosarul nr. 3799/2/2014

Extras din sentinta:

"Examinand actele si lucrarile dosarului, Curtea constata ca actiunea reclamantului este intemeiata in parte, pentru considerentele ce vor fi expuse in continuare.

Potrivit art. 14 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, astfel cum a fost modificata si completata, 'in cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, dupa sesizarea, in conditiile art. 7, a autoritatii publice care a emis actul sau a autoritatii ierarhic superioare, persoana vatamata poate sa ceara instantei competente sa dispuna suspendarea executarii actului administrativ unilateral pana la pronuntarea instantei de fond. In cazul in care persoana vatamata nu introduce actiunea in anularea actului in termen de 60 de zile, suspendarea inceteaza de drept si fara nicio formalitate'.

Din economia acestor dispozitii legale rezulta ca pentru a fi admisibila suspendarea actului administrativ unilateral se cer a fi intrunite cumulativ urmatoarele conditii:

-sa existe un caz bine justificat,

-sa fie necesara pentru prevenirea unei pagube iminente,

-sa fi fost sesizata cu revocarea autoritatea care a emis actul.

Analizand intrunirea acestor conditii legale prin raportare la cele doua hotarari ale Plenului CSM a caror executare se solicita a fi suspendata prin actiunea dedusa judecatii in prezenta cauza, Curtea constata urmatoarele:

Privitor la Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 618 din data de 29 mai 2014, Curtea constata ca aceasta nu este susceptibila de executare, si, pe cale de consecinta, nici de suspendare. Astfel, prin hotararea mentionata s-a dispus respingerea contestatiei formulate de reclamantul Popoiag Dragos Constantin impotriva masurilor luate in urma procedurii de alegeri.

Pentru motivele aratate, Curtea va respinge cererea de suspendare a executarii hotararii in discutie, ca neintemeiata.

Pe de alta parte, prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 642 din data de 29 mai 2014, s-a dispus intocmirea listei cu numarul de voturi obtinute de fiecare candidat in adunarile generale, pentru numirea in cadrul CSM a unui membru reprezentant al tribunalelor, alcatuirea listei finale in care a fost nominalizat judecatorul ales in adunarile generale ca membru al CSM, reprezentant al judecatorilor de la tribunale si transmiterea listei Biroului Permanent al Senatului, conform art. 18 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 si art. 31 alin. (1) din Regulamentul privind procedura alegerii membrilor CSM.

Privitor la aceasta din urma hotarare, Curtea constata ca aceasta este susceptibila de a fi executata si pe cale de consecinta, poate face obiectul suspendarii, apreciind, totodata, ca sunt intrunite conditiile cerute de dispozitiile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 554/2004.

Astfel, privitor la existenta unui caz bine justificat, instanta retine sustinerile reclamantului in sensul ca desi candidatul Norel Popescu, intervenient principal in cauza, nu indeplinea conditia de baza – aceea de a fi judecator in activitate la Tribunalul Mehedinti – a candidat, fiind desemnat si ales membru CSM, cu nesocotirea dispozitiilor legale (art. 14, art. 16 din Legea nr. 317/2004) si regulamentare (art. 9 alin. 2, art. 7 alin. 1, art. 17 din Regulamentul privind procedura de alegere a membrilor CSM), care impun conditia de a fi desemnat un judecator care este de la instanta unde isi desfasoara efectiv activitatea si unde are dreptul sa voteze.

Curtea constata ca intervenientul Norel Popescu avea la momentul depunerii candidaturii si pe parcursul procedurii alegerilor calitatea de membru cu activitate permanenta in CSM, nedesfasurandu-si activitatea efectiv la Tribunalul Mehedinti, asa incat, se releva o aparenta de nelegalitate, in sensul ca acesta nu putea fi desemnat si ales membru CSM, imprejurare ce se constituie intr-un caz bine justificat in acceptiunea Legii nr. 554/2004.

Privitor la necesitatea suspendarii pentru a se preveni o paguba iminenta, Curtea constata ca si aceasta conditie este indeplinita in situatia Hotararii Plenului nr. 642/2014, intrucat aceasta urmeaza a fi inaintata Biroului Permanent al Plenului Senatului in baza dispozitiilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, care o va transmite Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitati si validari, iar Senatul va dispune asupra validarii candidatului Norel Popescu, cu privire la care exista suspiciuni de alegere nelegala, iar aceasta decizie nu ar mai putea fi cenzurata decat pe calea contenciosului constitutional.

Totodata, instanta constata ca reclamantul a formulat plangere prealabila la CSM, prin care a solicitat revocarea Hotararii nr. 642 din data de 29 mai 2014 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

Pentru considerentele expuse, constatand intrunirea tuturor conditiilor de admisibilitate a suspendarii Hotararii nr. 642 din data de 29 mai 2014 a Plenului CSM, Curtea va admite, in parte, actiunea reclamantului Popoiag Dragos Constantin si va suspenda executarea acestei hotarari pana la pronuntarea instantei de fond asupra actiunii in anulare.

Instanta mai retine ca admisibilitatea suspendarii executarii actului administrativ nu este conditionata de lege de existenta actiunii de anulare a actului, teza finala a alineatului 1 al art. 14 din Legea nr. 554/2004 prevazand ca suspendarea inceteaza de drept si fara nicio formalitate daca persoana vatamata nu introduce actiunea in anularea actului in termen de 60 zile.

Referitor la cererea de interventie principala formulata de intervenientul Norel Popescu, avand in vedere solutia data cererii de suspendare si dispozitiile art. 66 din Noul Cod de procedura civila, Curtea o va admite in parte.

Asupra cererii reclamantului de sesizare a Curtii Constitutionale cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (3) si art. 16 alin. (2) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, analizand admisibilitatea exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea apreciaza ca sunt intrunite conditiile prevazute de art. 29 alin. (1)-(3) din Legea nr. 47/1992, in sensul ca exceptia a fost invocata in fata acestei instante de judecata, priveste o dispozitie dintr-o lege aflata in vigoare - Legea nr. 317/2004, are legatura cu solutionarea pe fond a cauzei, iar dispozitiile acesteia nu au fost constatate ca neconstitutionale printr-o alta decizie anterioara a Curtii Constitutionale.

Opinia instantei asupra fondului exceptiei de neconstitutionalitate, exprimata in conformitate cu prevederile art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, este in sensul temeiniciei exceptiei invocate de reclamant.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 14 alin. (3) si ale art. 16 alin. (2) din Legea nr. 317/2004 privind C.S.M.

Art. 14 din Legea nr.317/2004, republicata, prevede :

'(1) In procedura de desemnare a candidatilor si de alegere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, adunarile generale sunt legal constituite in prezenta a cel putin doua treimi din numarul judecatorilor sau, dupa caz, al procurorilor in functie, inclusiv cei delegati sau detasati de la alte instante sau parchete.

(2) Adunarile generale sunt prezidate de magistratul cu cea mai mare vechime in magistratura, care nu si-a depus candidatura pentru functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) In procedura de alegere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, fiecare judecator si procuror voteaza un numar de candidati egal cu numarul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, care reprezinta categoria de instante sau parchete la nivelul carora judecatorul sau, dupa caz, procurorul isi desfasoara activitatea.

(4) In cazul in care au fost votate mai putine persoane decat cele prevazute la alin. (3), votul este nul.

(5) La alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii nu pot participa judecatorii si procurorii detasati la alte autoritati decat la instante sau parchete'.

Art. 16 din Legea nr. 317/2004, republicata prevede: 'Sunt alesi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii 2 judecatori de la tribunale si tribunalele specializate, care au obtinut numarul cel mai mare de voturi la nivel national'.

Instanta opineaza in sensul ca aceste prevederi sunt neconstitutionale, intrucat contravin dispozitiilor art. 16 si art. 20 din legea fundamentala, in masura in care prin candidat care reprezinta categoria de instante sau parchete la nivelul careia isi desfasoara activitatea si prin sintagma judecator sau procuror de la instante si parchete se intelege si candidat care nu exercita efectiv functia de judecator sau procuror, respectiv este detasat la alte autoritati decat instantele judecatoresti sau parchete sau este membru al Consiliului Superior al Magistraturii, chiar interimar.

Legea fundamentala consacra in art. 16 alin. (1) principiul egalitatii in drepturi in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari, alin. (2) al aceluiasi articol dispunand ca nimeni nu este mai presus de lege.

Pentru motivele aratate, constatand ca sunt intrunite conditiile prevazute de art. 29 alin. 1, 2 si 3 din Legea nr. 47/1992, Curtea va sesiza Curtea Constitutionala cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (3) si art. 16 alin. (2) din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu modificarile si completarile ulterioare".

Adauga comentariu

*
*
laugh.giflol.gifsmile.gifwink.gifcool.gifnormal.gifwhistling.gifredface.gifsad.gifcry.gifsurprised.gifconfused.gifsick.gifshocked.gifsleeping.giftongue.gifrolleyes.gifunsure.gif

*

DISCLAIMER

Mesajele cu continut indecent nu vor fi postate. Atentie! Postati pe propria raspundere!

Inainte de a posta, cititi regulamentul: Termeni legali si Conditii

rominvent.ro Harta avocati romania Harta avocati romania Lege5
PORTAL JURISPRUDENTA RELEVANTA
ULTIMELE ACTE NOUTATI
ABONEAZA-TE!

Introdu-ti adresa de email pentru a te abona la Lumea Juridica si vei primi notificari cu cele mai noi stiri si articole.