ccf

RECURS IN INTERESUL LEGII PE TAXA DE TIMBRU - “Au considerat ca fiind scutite de taxa judiciara de timbru astfel de cereri accesorii”

Data: 09 March 2020, 11:50 | autor: L.J. | 0 comentarii | 2403 afisari

Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost investita de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Brasov, prin Hotararea nr. 81 din 11 septembrie 2019, cu recursul in interesul legii in materie civila ce vizeaza problema de drept referitoare la "taxa judiciara de timbru in cazul caii de atac ce are drept obiect cheltuielile de judecata".

Judecatori:

Corina-Alina Corbu - presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele completului
Laura-Mihaela Ivanovici - presedintele Sectiei I civile
Marian Buda - presedintele Sectiei a II-a civile
Denisa Angelica Stanisor - presedintele Sectiei de contencios administrativ si fiscal
Daniel Gradinaru - presedintele Sectiei penale
Adina Georgeta Nicolae - judecator la Sectia I civila
Alina Iuliana Tuca - judecator la Sectia I civila
Lavinia Dascalu - judecator la Sectia I civila
Mioara Iolanda Grecu - judecator la Sectia I civila
Lavinia Curelea - judecator la Sectia I civila
Valentin Mitea - judecator la Sectia I civila
Valentina Vrabie - judecator la Sectia a II-a civila
Maria Speranta Cornea - judecator la Sectia a II-a civila
Carmen Tranica Teau - judecator la Sectia a II-a civila
Roxana Popa - judecator la Sectia a II-a civila
Diana Manole - judecator la Sectia a II-a civila
Ruxandra Monica Duta - judecator la Sectia a II-a civila
Gheza Attila Farmathy - judecator la Sectia de contencios administrativ si fiscal
Decebal Constantin Vlad - judecator la Sectia de contencios administrativ si fiscal
Rodica Florica Voicu - judecator la Sectia de contencios administrativ si fiscal
Emilia Claudia Visoiu - judecator la Sectia de contencios administrativ si fiscal
Maria Hrudei - judecator la Sectia de contencios administrativ si fiscal
Daniel Gheorghe Severin - judecator la Sectia de contencios administrativ si fiscal
Oana Burnel - judecator la Sectia penala
Valentin Horia Selaru - judecator la Sectia penala

Minuta Deciziei 2/2020 in dosarul 2411/1/2019:

“Admite recursul in interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Brasov si, in consecinta, stabileste ca:
    In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 28 raportat la art. 35 alin. (2), art. 9 si art. 34  alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt supuse taxei judiciare de timbru caile de atac atunci cand acestea vizeaza solutiile pronuntate de instantele anterioare asupra cererii accesorii formulate in proces de parti, de acordare a cheltuielilor de judecata.
    Obligatorie, potrivit dispozitiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedura civila”.

Extras din decizia Inaltei Curti:

“Prin actul de sesizare, Colegiul de conducere al Curtii de Apel Brasov evidentiaza doua opinii reflectate in jurisprudenta instantelor judecatoresti asupra problemei de drept sesizate, titularul sesizarii precizand ca o impartaseste pe cea din urma.
Prima opinie este in sensul ca, in absenta unei norme exprese si obiective de scutire de la plata taxei judiciare de timbru a petitului avand ca obiect cheltuielile de judecata, in conditiile art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013, nici calea de atac avand ca obiect acest petit nu poate fi scutita de la plata taxei judiciare de timbru, potrivit art. 28 din acelasi act normativ.
In cea de-a doua opinie, instantele de judecata au considerat ca cererea accesorie (in acceptiunea art. 30 din Codul de procedura civila) avand ca obiect cheltuieli de judecata este scutita de taxa judiciara de timbru in raport cu scopul si finalitatea legii, precum si in raport cu regimul juridic aplicabil acestei cereri accesorii. Pe cale de consecinta, este scutita de taxa judiciara de timbru si calea de atac, in conditiile art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013.

In acelasi sens este si dezlegarea ce se va da prin prezenta decizie in interesul legii, avandu-se in vedere urmatoarele imprejurari:

In esenta, noua reglementare in domeniul taxelor judiciare de timbru, incorporata in continutul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 - si a carei adoptare a fost determinata de modificarea cadrului legal de desfasurare a procesului civil prin intrarea in vigoare a actualului Cod de procedura civila, de nevoia racordarii reglementarii la noua oranduire din materie civila (noul Cod civil), ca si de cea a reactualizarii taxelor judiciare de timbru existente - a fost construita pe principiile statuate in legislatia anterioara, reprezentata de Legea nr. 146/1997, ale carei dispozitii le-a abrogat, preluand insa multe din solutiile sale legislative.

Jurisprudenta divergenta a instantelor judecatoresti in privinta taxelor judiciare de timbru in cazul caii de atac ce are ca obiect cheltuielile de judecata este una de data recenta, ivita in aplicarea dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 si ca urmare a inexistentei la nivelul normelor pozitive ale acesteia, a unei prevederi exprese de scutire de la regula timbrarii [instituita prin art. 1 alin. (1) din ordonanta de urgenta] a petitului avand ca obiect cheltuielile de judecata, similar modului in care aceste pretentii au fost tratate sub reglementarea Legii nr. 146/1997, respectiv prin art. 13 si 14 ale Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justitiei, nr. 760/C/1999.

Cu toate acestea, asa cum se va demonstra, solutia in ceea ce priveste regimul netimbrabil al acestor pretentii, atunci cand sunt solicitate pe cale accesorie in chiar procesul in care au fost generate - caci aceasta este ipoteza jurisprudentei divergente - nu poate fi decat aceeasi, cu singura diferenta fata de reglementarea anterioara, ca la concluzia in acest sens se ajunge pe calea unui demers de mai atenta observare si interpretare logico-juridica a normelor relevante cuprinse in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013.

Argumentul fundamental insa are in vedere scopul si finalitatea reglementarii in materia taxelor judiciare de timbru, ca si regimul juridic aplicabil in proces cererii privitoare la acordarea cheltuielilor de judecata generate de sustinerea acestuia.
Sub aspectul scopului si finalitatii legii, trebuie amintit ca, si sub reglementarea Legii nr. 146/1997, ratiunile pentru care opera scutirea de la plata taxelor judiciare de timbru in privinta cererilor de acordare a cheltuielilor de judecata cerute in proces se regaseau, pe de o parte, in faptul ca aceste cereri nu modificau valoarea obiectului cererii principale sau natura acesteia si, pe cale de consecinta, nici valoarea supusa taxarii, iar, pe de alta parte, in imprejurari de ordin practic decurgand din aceea ca nicio parte nu poate determina anticipat si cu exactitate la momentul investirii instantei costurile sustinerii unui proces, care sunt influentate de o serie de factori externi si imprevizibili, cel putin intr-o anumita masura.

Aceste ratiuni sunt deopotriva actuale si in noul cadru de desfasurare a procesului civil la care s-a urmarit adaptarea reglementarii date regimului taxelor judiciare de timbru prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013.
Din punctul de vedere al regimului juridic aplicabil in proces, prin Decizia nr. 34 din 16 noiembrie 2015 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, s-a retinut, cu trimitere la norma art. 30 din Codul de procedura civila, natura juridica de cerere accesorie din punct de vedere procesual a cererii de acordare a cheltuielilor de judecata, precizandu-se ca

 'Natura juridica a cererii de acordare a cheltuielilor de judecata, atunci cand acestea sunt solicitate in cadrul procesului principal, nu este contestata nici in jurisprudenta, nici in doctrina, aceasta avand caracterul unei cereri accesorii.

Totusi, in situatia in care cheltuielile de judecata sunt solicitate pe cale separata, Inalta Curte de Casatie si Justitie a statuat, prin Decizia nr. 19/2013 pronuntata in recurs in interesul legii, ca aceste cereri sunt principale si sunt supuse taxei judiciare de timbru. Cererea de acordare a cheltuielilor de judecata poate fi calificata drept principala numai daca este formulata pe cale separata si constituie singura obligatie din cuprinsul titlului executoriu, nu si daca se formuleaza in cadrul unui proces ce vizeaza transarea unui litigiu dintre parti'.

Cat priveste continutul reglementarii, se retine ca, potrivit art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013, 'Actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti, precum si cererile adresate Ministerului Justitiei si Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sunt supuse taxelor judiciare de timbru (…)', iar potrivit alin. (3) al aceluiasi articol, doar in cazurile anume prevazute de lege actiunile si cererile de acest fel sunt scutite de la plata taxelor judiciare de timbru, art. 29 din ordonanta de urgenta fiind cel care consacra aceste cazuri de exceptie pentru situatii care, in esenta, sunt aceleasi cu cele regasite in vechea reglementare.

Asadar, ca si in reglementarea data de Legea nr. 146/1997, potrivit noii ordonante de urgenta, regula o constituie timbrarea actiunilor in justitie, exceptiile fiind posibile numai in cazurile mentionate expres de legiuitor.
Totodata, conform art. 35 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013, 'Daca legea nu prevede altfel, cererile depuse in cursul judecatii si care nu modifica valoarea taxabila a cererii sau caracterul cererii initiale nu se taxeaza'.

 Aceasta norma constituie o preluare usor modificata (fara mentionarea cazurilor exemplificate) a art. 13 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justitiei nr. 760/C/1999, care oferea baza generala a consacrarii exprese, prin art. 14 din acelasi act normativ, ca un caz particular, a scutirii de la plata taxelor judiciare de timbru a cererilor accesorii privind cheltuielile de judecata, inclusiv in exercitarea cailor de atac in astfel de situatii.

Asa cum s-a observat si prin considerentele Deciziei de recurs in interesul legii nr. 19 din 18 noiembrie 2013 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, dispozitiile art. 14 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justitiei nr. 760/C/1999, se coroborau cu cele ale art. 13 din acelasi act normativ, care reglementau exceptia de la plata taxei judiciare de timbru a cererilor care indeplineau cumulativ doua conditii, respectiv: erau depuse in cursul judecatii si nu modificau valoarea taxabila a cererii initiale.
|
 In corelatie cu norma art. 35 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013, trebuie avut in vedere art. 9 din acelasi act normativ care mentioneaza punctual tipurile de cereri care, fiind formulate in cursul procesului sau in legatura cu procesul, sunt supuse taxelor judiciare de timbru (cazurile enuntate la literele a)-l), intre care nu se regasesc si cererile pentru acordarea cheltuielilor de judecata.

Observarea prin comparatie, pe de o parte, a reglementarii de la art. 1 alin. (1) si (3) si art. 29 din cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2013, iar, pe de alta parte, a celei din cuprinsul art. 35 alin. (2) si art. 9 din acelasi act normativ, favorizeaza concluzia ca, in cazul cererilor depuse in cursul procesului sau in legatura cu procesul si care nu modifica valoarea taxabila sau caracterul cererii initiale, regula si exceptia sunt inversate fata de cele instituite prin art. 1 alin. (1) si (3) din ordonanta de urgenta pentru actiunile si cererile in justitie. Anume, in cazul celor avute in vedere prin norma reprezentata de art. 35 alin. (2), regula este ca acestea nu se taxeaza, in timp ce cazurile de exceptie in care se datoreaza taxa judiciara de timbru nu pot fi decat cele anume prevazute de legiuitor si care se regasesc mentionate limitativ in cuprinsul art. 9 din actul normativ analizat.

Asadar, se observa ca noua reglementare in materia taxelor judiciare de timbru a preluat ca atare solutia legislativa care constituia fundamentul si sub reglementarea Legii nr. 146/1997 a scutirii de la plata taxelor judiciare de timbru a cererilor privind acordarea cheltuielilor de judecata efectuate in proces, consacrata in art. 14 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justitiei nr. 760/C/1999, ca un caz particular de aplicare a regulii generale inscrise in art. 13 din acelasi act normativ.
Cum cererile vizand acordarea cheltuielilor de judecata efectuate in proces se incadreaza in sfera cererilor in legatura cu procesul si intrucat acestea nu sunt enumerate printre cazurile prevazute de art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 (care, prin exceptie de la regula aplicabila acestei categorii de cereri, sunt supuse timbrarii), se intelege ca acestea nu sunt supuse timbrarii in temeiul art. 35 alin. (2) din acelasi act normativ.

La aceeasi concluzie se ajunge si prin observarea dispozitiilor art. 34 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013, retinandu-se ca, desi cererea pentru acordarea cheltuielilor de judecata in proces constituie o cerere accesorie, aceasta nu se regaseste enumerata printre cele care sunt supuse acelorasi reguli de aplicare si determinare a taxelor judiciare de timbru ca si cererile principale, norma indicata facand referire doar la cererea reconventionala, cererea de interventie principala si cererea de chemare in garantie.
Devin astfel incidente prevederile art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013, conform carora 'Daca legea nu prevede altfel, este scutita de la plata taxei judiciare de timbru orice cerere pentru exercitarea unei cai de atac, ordinare si extraordinare, impotriva hotararii judecatoresti prin care a fost solutionata o actiune sau cerere scutita, potrivit legii, de taxa judiciara de timbru'.

Prin urmare, se dovedeste ca au realizat o corecta interpretare si aplicare a dispozitiilor legale relevante din cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 acele instante care, fara a se opri la observatia inexistentei unei norme pozitive care sa scuteasca expres de la plata taxelor judiciare de timbru cererea de acordare a cheltuielilor de judecata efectuate in proces - in mod similar celei existente in reglementarea anterioara - au considerat ca fiind scutite de taxa judiciara de timbru astfel de cereri accesorii, in raport cu scopul si finalitatea legii si cu regimul juridic aplicabil acestora, potrivit noii reglementari a taxelor judiciare de timbru.

Aceasta dezlegare este aplicabila atat in situatia in care calea de atac vizeaza exclusiv solutia referitoare la cererea accesorie privind cheltuielile de judecata, cat si in cazul in care calea de atac are ca obiect, pe langa modul de solutionare a cererii accesorii privind cheltuielile de judecata, si alte aspecte solutionate prin aceeasi hotarare.
Astfel fiind, cu referire la problema de drept aflata in divergenta, rezulta ca, in interpretarea si aplicarea art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013, raportat la art. 35 alin. (2), art. 9 si 34 alin. (3) din acelasi act normativ, nu sunt supuse taxei judiciare de timbru caile de atac atunci cand acestea vizeaza solutiile pronuntate de instantele anterioare asupra cererii accesorii formulate in proces de catre parti privind acordarea cheltuielilor de judecata”.
>>Decizia Inaltei Curti

Adauga comentariu

*
*
laugh.giflol.gifsmile.gifwink.gifcool.gifnormal.gifwhistling.gifredface.gifsad.gifcry.gifsurprised.gifconfused.gifsick.gifshocked.gifsleeping.giftongue.gifrolleyes.gifunsure.gif

*

DISCLAIMER

Mesajele cu continut indecent nu vor fi postate. Atentie! Postati pe propria raspundere!

Inainte de a posta, cititi regulamentul: Termeni legali si Conditii

rominvent.ro Harta avocati romania Harta avocati romania Lege5
PORTAL JURISPRUDENTA RELEVANTA
ULTIMELE ACTE NOUTATI
ABONEAZA-TE!

Introdu-ti adresa de email pentru a te abona la Lumea Juridica si vei primi notificari cu cele mai noi stiri si articole.